Sklep internetowy Jest Rudo, działający pod adresem internetowym https://jestrudo.pl/kursy/ prowadzony jest przez firmę: Moj Szop ltd, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB; Company no: 09777721, VAT UE: 225361135, reprezentowaną przez Natalię Lis.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@jestrudo.pl.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Pośrednik Płatności – serwis Przelewy24.pl, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

e) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,

f) Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, akcje i dodatki do programu Photoshop, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,

g) Produkt Tradycyjny – produkt materialny, w szczególności książka.

h) Regulamin – niniejszy regulamin,

i) Sklep – sklep internetowy Jest Rudo, działający pod adresem internetowym https://jestrudo.pl/kursy/, prowadzony przez Sprzedawcę,

j) Sprzedawca – Moj Szop ltd, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB,

k) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych i Produktów Tradycyjnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Klient może założyć w Sklepie konto, ale dokonanie zakupu możliwe jest również bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 9. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

 

 §3

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b) w widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

c) wybrać formę dostawy zamawianych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest dostawa w postaci wiadomości e-mail zawierającej odnośnik, pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie,

d)  podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych Produktów – w przypadku Produktów Elektronicznych dostawa zawsze następuje na adres e-mail podany przez Klienta,

e)  podać dane do faktury (Klient może zamówić fakturę na osobę fizyczną bądź firmę/organizację) – faktura zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej,

f)  kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Jeśli Klient posiada konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” zgodnie z ust. 3 lit b) powyżej. Jeśli Klient nie posiada konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może również złożyć zamówienie bez posiadania konta, konto zostanie utworzone automatycznie, a dane do logowania przesłane drogą e-mailową, na adres e-mail podany w formularzu.

5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

6. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po przeprowadzeniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia.

 

§4

Formy dostawy i płatności

 1. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie, realizowana przez Pośrednika Płatności:
  • szybki przelew elektroniczny
  • karta płatnicza Visa lub Master Card. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • blik
  • Google Pay
  • PayPo
  • raty

 

§5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, w treści potwierdzenia zamówienia znajdować będzie się odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjne nie powinien przekroczyć 5 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych Produktów Tradycyjnych w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
 3. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 4. Wysyłka zamówienia obejmującego Produkty Tradycyjny realizowana jest w formie wybranej przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 3 lit. c). Zamówienie powinno zostać dostarczone do Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione Produkty operatorowi wybranej przez Klienta formy dostawy.
 5. Przed odebraniem przesyłki z Produktami Tradycyjnymi od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 6. Po odebraniu przesyłki z Produktami Tradycyjnymi w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
 7. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§6

Produkty Elektroniczne

 1. Każdy Produkt Elektroniczny dostępny w Sklepie jest dokładnie opisany, a w szczególności wskazane są wymagania techniczne, jakie musi spełniać urządzenie Klienta, by mógł on korzystać z Produktu Elektronicznego. Wymagania te mogą być różne ze względu na rodzaj Produktu Elektronicznego. W razie wątpliwości co do wymagań technicznych, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
 2. Skorzystanie z niektórych Produktów Elektronicznych może wymagać posiadania przez Klienta odpowiedniego oprogramowania. Informacja o wymaganym oprogramowaniu znajduje się w ramach wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Produkty Elektroniczne mogą być dostępne w różnych wariantach. Każdemu wariantowi odpowiada inna cena każdorazowo wskazana przy danym wariancie.
 4. Rola Sprzedawcy sprowadza się do dostarczenia Produktu Elektronicznego Klientowi. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakichkolwiek innych usług, a w szczególności usług doradczych związanych z korzystaniem z Produktu Elektronicznego. Jeśli Produkt Elektroniczny służy do dalszego wykorzystania przez Klienta, Klient korzysta z Produktu Elektronicznego samodzielnie.

 

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres: kontakt@jestrudo.pl).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§8

Rękojmia Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@jestrudo.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis stwierdzonej wady oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a)  żądać wymiany Produktu na wolny od wad,

b)  żądać usunięcia wady,

c)  żądać obniżenia ceny,

d)  odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

4. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

5. Klient może dostarczyć wadliwy Produkt Tradycyjny na następujący adres: …………….

6. Klient odsyłający reklamowany Produkt Tradycyjny do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest pod adresem https://jestrudo.pl/sklep/wp-content/uploads/2015/11/Formularz-reklamacyjny.pdf

7. Jeśli Klient stwierdził wadę Produktu Elektronicznego, wystarczające jest przesłanie reklamacji obejmującej dane, o których mowa w ust. 6 powyżej, na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@jestrudo.pl

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: kontakt@jestrudo.pl.

 

§9

Gwarancja satysfakcji

 1. W stosunku do kursu Podstawy Fotografii – prosta droga do dobrych zdjęć Sprzedawca udziela 30-dniowej gwarancji satysfakcji.
 2. Gwarancja satysfakcji polega na tym, że w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty za Produkt Elektroniczny, Klient może zażądać zwrotu ceny, jaką za dany Produkt Elektroniczny zapłacił.
 3. Warunkiem zwrotu ceny jest przesłanie do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@jestrudo.pl żądania zwrotu ceny i podaniem powodu zwrotu, a także usunięcie zakupionego Produktu/Produktów Elektronicznych ze wszystkich nośników.
 4. Zwrot ceny nastąpi niezwłocznie, w ten sam sposób, w jaki Klient zapłacił za Produkt Elektroniczny.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić uwzględnienia gwarancji satysfakcji, jeśli Klient nadużywa tej formy.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.
 9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies.

 

§ 11

Kodeks dobrych praktyk

1. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient będący Konsumentem, ma możliwość:
 1.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient, będący Konsumentem, może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
Buying and selling domains by experts | Hire a broker today! | Sedo

Brokerage Service

Our professionals buy or sell domains on your behalf.

Whether we're buying your ideal domain or selling your premium domains for the best prices, our experienced team of brokers is there for you – dedicated, trustworthy and discrete.

Hire a broker today

For Buyers
Brokerage Service

We acquire your perfect domain

Are you not able to find your desired domain on our marketplace? Or would you simply like to save the time and hassle by having our brokers negotiate for you? Our experts will contact the owner on your behalf and handle all of the necessary negotiations.

Just let us know which domain you are interested in and entrust our brokers with the negotiations. We will assign you a personal domain broker who will initiate negotiations with the owner on your behalf. You as the customer remain discreetly in the background. Guaranteed!
 

 • Domains à la Carte: our experts will acquire your domain,
  even if it isn't for sale at Sedo
 • Individual support: your personal domain broker will advise and consult with you before initiating and solidifying negotiations with the owner on your behalf
 • Guaranteed discretion: customers remain anonymous during negotiations
 • Free Transfer Services included
For Sellers
Domain Marketing

Highest prices for premium domains

Are you the owner of a high-quality domain? Our experts will help you to approach the right buyers – and obtain the best possible selling price for your domain.

Since 1999, our domain brokerage team has completed some of the most chart topping and expensive sales in the industry: Sex.com for 13 m $, dudu.com for 1 m $, kaffee.de for 100 000 €, and many many more. We will assign you a personal domain broker who will initiate negotiations with potential buyers on your behalf. Customers always remain confidential. Guaranteed!
 

 • No upfront costs – You will  only be charged if your domain is sold
 • Guaranteed discretion: Customers remain anonymous during the negotiations
 • Free Transfer Services included
   

Get the domain you really want!

Sell your Top Domain through our brokers

Our Minimum Requirement for Domain Marketing

Your domain consists of no more than two descriptive words.

You agree to an exclusive marketing agreement.

You notify us of any ongoing correspondence and offers already received from interested parties.

Domains with spelling and typographic errors will not be accepted.

You provide us with traffic statistics for the past 12 months.

Premium Domains from our Brokers

A premium domain can help your business establish a strong brand, attract more traffic, and improve your search engine rankings, while potentially reducing your advertising spend. Unlock the power of a premium domain and elevate your brand today.

 

Get your premium domain now

What Sedo can do for you

Domain Appraisal

Our experts will create an individual appraisal of your domain's value.

Domain Promotion

Increased exposure and sales through more than 650 Sedo partners worldwide.

Domain Transfer

Secure transfer transactions even when agreements are reached outside of our marketplace.

Domain Parking

Parked domains receive twice as many bids as unparked domains